Oferujemy pomoc w doskonaleniu gry w tenisa na każdym poziomie zaawansowania włącznie z zawodniczym, w każdej kategorii wiekowej. Zajmujemy się szkoleniem dzieci i młodzieży zgodnie z programami Polskiego Związku Tenisowego

Kursy dla dzieci prowadzone są przez:


kurs prowadzony przez Lubińskie Centrum Tenisowe "Top tenis"

„Tenis 10” - program szkolenia wprowadzony przez Polski Związek Tenisowy dla dzieci do lat 10-ciu.

Celem programu jest ujednolicenie systemu szkolenia i rywalizacji dzieci do lat 10, a także, poprzez zmianę procesu nauczania, zachęcenie do rozpoczęcia tenisowej przygody jak naj- większej liczby dzieci.

„Tenis 10" to nic innego, jak znane większości Państwu mniejsze korty i wolniejsze piłki, ale podane w uporządkowanej metodycznie formie oraz przyjemnej oprawie.

Skrócony opis poszczególnych poziomów nauczania:

Poziom niebieski

Program - cechy charakterystyczne
Rozwój wszechstronnej sprawności fizycznej, przede wszystkim koordynacji ruchowej, jako bazy dla techniki.
Oswojenie ze sprzętem, piłką i rakietą.

Początkowo ćwiczenia, zabawy i gry bez partnera (gra z samym sobą) oraz z partnerem
(rzucanka, tenis „podłogowy”), następnie w parach w odległości od 0 (brak siatki) do 6-8m.
Kierunek lotu piłki: pionowy (stopniowo przejście do ukośnego).
Wykonywanie ćwiczeń zarówno prawą, jak i lewą ręką.

Poziom czerwony

Program - cechy charakterystyczne
Dalszy rozwój wszechstronnej sprawności fizycznej, przede wszystkim koordynacji ruchowej, także specyficznej dla tenisa (np. „czucie piłki”).

Gra w uproszczonych warunkach (boiska od 4 x 4 do 6 x 12 m (odległość pomiędzy par- terami od ok. 6 do 12 m). Tor lotu piłki zbliżony do poziomego (zamach i wymach są ciągle mniejsze, ale zamach odbywa się poprzez skręt tułowia).

Poziom pomarańczowy

Program - cechy charakterystyczne
Kort dostosowany do możliwości fizycznych dziewięcioletnich zawodników daje im szansę gry nie różniącej się wizualnie od zawodowców. Ich gra w zminiaturyzowanej formie już bardzo przypomina „dorosły” tenis.
Młodzi tenisiści stosują różnorodne sposoby rozegrania akcji (tzw. wszechstronny styl gry). Jest to poziom, na którym rozpoczyna się kształtowanie docelowej (ostatecznej) techniki uderzeń.

Poziom zielony

Program - cechy charakterystyczne:
Gra na korcie „dla dorosłych” stanowi nobilitację, ale także (ze względu na ograniczone możliwości fizyczne) – wyzwanie. Stąd, w porównaniu do gry na korcie 18-metrowym, może nastąpić nawet pozorny regres. Absolutnie niezbędne jest więc stosowanie „zielonych” piłek: nieco lżejszych i niżej odbijających się w porównaniu do zwykłych.

Konieczne jest kontynuowanie pracy nad rozwojem sprawności ogólnej i podstawowych umiejętności technicznych; utrwalanie prawidłowej techniki podstawowej, praca nad bardziej zaawansowanymi uderzeniami oraz wszechstronnym stylem gry. Jest to poziom, w którym kształtowanie docelowej („ostatecznej”) techniki uderzeń powinno być bardzo zaawansowane.


Rezerwacja online

Chcesz zarezerwować kort tenisowy ziemny? Wybierz datę i godzinę oraz wypełnij formularz, aby cieszyć się grą na kortach zewnętrznych. Możesz też rezerwować telefonicznie pod następującym numerem - 783 018 316. Zapraszamy!